edudream | Welcome to EduDream, Test Series, English Quiz, rafeeq ansari, E-learning Content, Urdu Quiz, English Quiz, ICT Quiz,शासन निर्णय ,शालार्थ पोर्टल

Trending

Thursday 9 April 2020

NAS Based Quiz | मराठी भाषा (Online Test)

NAS Based Quiz |मराठी भाषा ऑनलाइन टेस्ट | इयत्ता दुसरी ते आठवी साठी


National Achivement Survey Based Online Test Series


(चाचणी सोडवून Submit करा. View score ला क्लिक करून आपले गुण व बरोबर उत्तरे तपासा.)
मराठी भाषा ऑनलाइन टेस्ट
इयत्ता दुसरी ते आठवीच्या सर्व (उर्दू  माध्यम) विद्यार्थ्यांसाठी NAS वर आधारित प्रश्न
जिल्हा  शिक्षण  व प्रशिक्षण  संस्था  मुरुड, जिल्हा  लातूर  मार्फत 


No comments:

Post a Comment